Uzņēmums LAICA

LAICA ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts 1974. gadā, un tā galvenais birojs atrodas Ziemeļitālijā.
Mūsu kompetence ir ūdens filtrēšanā, veselības aprūpē un labsajūtas produktu kategorijā.

LAICA pilnībā velta savas pūles kvalitātei, ilgstspējīgumam un cilvēktiesībām.

Ilgstspējas saistības ar mūsu planētu...

LAICA mērķis ir garantēt darbinieku un iesaistīto pušu, pircēju un apmeklētāju veselību, kā arī aizsargāt dabu.

Korporatīvā politika nozīmē nepārtrauktas rūpes, lai identificētu, pārraudzītu un, ja iespējams, novērstu jebkuru risku, kas saistīts ar uzņēmuma darbību, un rezultātā uzlabotu strādājošo veselību un drošību darba vietā un uzņēmuma ietekmi uz dabu.

Kā pierādījums mūsu saistībām pret dabu ir LAICA ieguldījums ūdens filtrēšanas kategorijā, lai palīdzētu mazināt oglekļa dioksīdu un atkritumus un vienlaikus piedāvātu pircējiem augstas kvalitātes produktus.