Uzņēmums LAICA

LAICA ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts 1974. gadā, un tā galvenais birojs atrodas Ziemeļitālijā.
Mūsu kompetence ir ūdens filtrēšanā, veselības aprūpē un labsajūtas produktu kategorijā.

LAICA pilnībā velta savas pūles kvalitātei, ilgstspējīgumam un cilvēktiesībām.

Mūsu brīvprātīgais atbalsts cilvēktiesību ievērošanā...

LAICA tic un atbalsta ētisku uzņēmumu, līdzsvarojot peļņas gūšanu ar apkārtējās vides aizsardzību un darbinieku vajadzībām:

“Sertificēta cilvēktiesību emblēma” apliecina, ka mūsu produkcija ir radīta saskaņā ar “Profesionālo ētikas kodu darba vietā”. Šis kods ietver:

aizsargāt cilvēktiesības

Cilvēka vērtības un cieņas respektēšana ir mūsu primārās rūpes. Mūsu kods respektē ANO un SDO starptautiskās konvencijas, kas aizliedz bērnu nodarbināšanu;

aizsargāt darbinieku tiesības

Mēs esam uzticīgi sistēmām un procesiem, kas veicina darbinieku labsajūtu visu līmeņu ražošanas procesā, tai skaitā sistemātiskas pārbaudes inspekcijas;

patērētāja tiesību aizsardzība

Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu attiecības ar patērētāju, veidojot dialogu, tādējādi...